Itsensä kehittäminen vaatii jatkuvaa huomiota

Value Based Leadership -koulutusta voidaan kuvata matkaksi omiin arvoihin, tapoihin ja toimintatapoihin. Koulutuksen aikana sekä osallistujat että fasilitaattorit havaitsevat itsessään monia vahvuuksia sekä kehityskohtia. Matka ei pääty koulutuksen viimeiseen moduuliin ja diplomitilaisuuteen, tällöin osallistujat seisovat lähtöpysäkillä, valmiina maailmaan tuuliin ja pyörityksiin.

Matka arvopohjaisen johtajuuden lähettiläänä, paremman johtajuuden edistäjänä vaatii jatkuvaa kehittymistä, uskallusta astua epämukavuusvyöhykkeelle ja omien vahvuuksien hyödyntämistä. Tähän apuna jokaiselle koulutuksen käyneelle ja fasilitaattorille on VBL Alumni Finland -verkosto, joka pyörii tällä hetkellä Facebookissa. Verkosto tarjoaa paikan keskustelulle, johtajuuteen liittyvien artikkelien ja havaintojen jakamiselle ja oman toimintansa reflektoinnille.

Nykyisin verkostoon liittyy vuosittain reilut 50 uutta jäsentä ja näin tänä keväänä on laitettu pystyyn myös aktiivisempi alumnitoiminta. Alumnitoimintaa ohjataan valtakunnallisen VBL-ryhmän toimesta, mutta erityisinä ajureina toimivat alumnit itse.

Verkoston omia tapahtumia ovat muun muassa Inspirea Box -tapaamiset, Leadership Hackathonit sekä fasilitointi- ja koulutustaitoja kehittävä Be a Facilitator.

Inspirea Box -tapaaminen aloitetaan toisiinsa tutustumisella. Jo neljällä kuvalla pystyy kuvaamaan itseään monella eri tavalla.

 

Inspirea Box on postitse kulkeva teemalaatikko, jonka avulla alumnit pystyvät itse vetämään parituntisen tapahtuman. Ensimmäinen teemalaatikko avattiin toukokuun puolessa välissä Helsingissä aurinkoisella johtajuuspiknikillä ja tapaamisia on suunnitteilla myös Turkuun ja Tampereelle sekä virtuaalisesti kaikille suomalaisille VBL-koulutuksen käyneille.

Ensimmäisestä teemalaatikosta paljastui omiin vahvuuksiin ja niiden hyödyntämiseen liittyviä tehtäviä. Alun tutustumisen jälkeen, osallistujat pääsivät pohtimaan omia luonteen vahvuuksiaan, reflektoimaan niiden näkymistä elämässään ja pohtimaan miten vahvuuksia voisi vielä kehittää. Osallistujat lähtivät kotia kohti inspiroituneena, tietoisempina omista vahvuuksistaan ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista.

Omiin vahvuuksiin tutustuttiin monella eri keinolla, muistipeliä pelatessa löytyivät myös omat vahvuudet ja keinot kehittää niitä enemmän. Symbolit (c)viacharacter

 

Syksyn tullen luvassa on Leadership Hackathon -tapahtumia, joissa pääsemme ratkaisemaan johtajuuteen liittyviä ongelmia ja haasteita, joita alumnit itse ovat kokeneet esimies- ja johtotehtävissä töissä- tai järjestötoiminnassa.

Lisäksi yhdessä Elisan kanssa pääsemme syyskuussa starttaamaan ensimmäisellä Be A Facilitator -päivällä, kun saamme Elisalta koulutusta fasilitointitaidoissa. Fasilitoitujen työpajojen käyttäminen yritysten ja järjestöjen arjen ja toiminnan kehittämissä lisääntyy jatkuvasta ja haluamme osaltamme auttaa koulutuksen käyneitä näiden taitojen kehittymisessä. Tarjoamme myös mahdollisuuksia alumneille omien koulutusten ja työpajojen vetämiselle.

VBL Alumni Finland – koska matka ei pääty koskaan. Arvopohjainen johtaja ymmärtää, että itsensä kehittäminen on jatkuvaa ja tarpeellista.

Teksti: Henna Peltoniemi