Johtajan tärkein kysymys

VBL-alumniviikonloppuna 21.-23.9. lähestyttiin johtajuutta eri näkökulmista. Perjantai alkoi Inspirea box -miitingillä, joka herätteli moninaisin keinoin johtajuuden pohtimiseen. Lauantaina olimme Elisan fasilitointikoulutuksessa ja illalla kokoonnuttiin toisen Inspirea boxin ääreen. Sunnuntaina osallistuimme Leadership hackathonille; todellisten johtamisongelmien ratkominen yhdessä oli kiehtovaa. Välillä tuntui kuin viikonloppu olisi ollut VBL-koulutuksen viides moduuli. Kertaankin tässä hieman viikonlopun antia.

Kokematon helposti ajattelee fasilitaattorin seuraavan tapahtumia sivusta. On kuitenkin tärkeää erottaa prosessista kolme ulottuvuutta: tavoite, tietämys ja prosessin johtaminen. Fasilitaattori on sivussa ensimmäisistä, mutta hänellä on luja ote viimeisestä – se on fasilitaattorin tehtävä.

Johtamissimulaatiossa tein havaintoja. Aina joku johtaa, vähintään itseään. Ollessaan fasilitaattori, ei johtajan tehtävä ole tehdä itseään tarpeettomaksi. Muutoin hän olisi pelkästään toimeksiantaja. Vahvasti fasilitoitu prosessi vapauttaa ryhmän jäsenet keskittymään tavoitteeseen ja osaamiseen.

Johtaja onnistuu tehtävässään parhaiten ymmärtäessään, minkälaista roolia häneltä odotetaan ja toimiessaan sen mukaisesti. Tärkeimmät kysymykset ovatkin niitä, jotka asettavat johtajan arvostelun kohteeksi: ”Miten voisin palvella teitä paremmin?”, taikka ”Millaisia tunteita teillä on minua kohtaan?”. Samat säännöt pätevät kaikissa ihmissuhteissa. Kuitenkin suurempi valta tuo suuremmat intressiristiriidat. Ja toisaalta, mitä suurempi konfliktiriski, niin sitä tärkeämpää on asettaa itsensä haavoittuvaksi.

Martti Ahtisaarikin pohtii menestyksensä olleen kritiikin ansiota. Hän on rohkaissut työtovereitaan olemaan kriittisiä: ”Mulle ei oo mitään hyötyy sellaisista jeesihmisistä”. Hän luo ilmapiirin, jossa on helppoa sanoa, ettei hänessä ole se lopullinen totuus.

Kun asetat itsesi haavoittuvaan asemaan, on muidenkin helpompaa toimia samoin. Haavoittuvuus johtaa luottamukseen. Luottamuksen lisääntyminen näkyy esimerkiksi huumorina. Kun ihmisillä on ryhmässä hauskaa, on ryhmän sisäinen luottamus kunnossa.

Teksti: Ville Kukko (kuvassa keskellä)

Kuva: Heta Hyvärinen