Mentorointi arvopohjaista johtamista tukemassa

Value Based Leadership -koulutuksen yksi olennainen osa on mentorointi. Jokaisella osallistujalla on oma mentori. Mentorointi auttaa syventämään koulutuksen antia tuomalla lisää tilaa reflektoinnille sekä uusia näkökulmia arvopohjaiseen johtajuuteen mentorin kautta.

Value Based Leadership -koulutuksen ohjelma on tarkkaan mietitty: jokainen neljästä kurssimoduulista pureutuu tiettyyn johtamisen osa-alueeseen, pienryhmätyöskentely tarjoaa hyvän ympäristön reflektoinnille sekä tiiviimmille keskusteluille, ja johtamistehtävässä toimiminen koulutuksen aikana antaa mahdollisuuten viedä opittu saman tien käytäntöön. Mentorointi tuo tähän kokonaisuuteen tärkeän lisän: mentoreiden kokemus antaa perspektiiviä ja toisaalta aktori voi pallotella oppimaansa luottamuksellisessa ympäristössä.

Mentorointi tuo myös lisäarvoa mentorille. Ajatukset arvopohjaisesta johtamisesta eivät ole välttämättä entuudestaan tuttuja. Aktorin kysymykset voivat haastaa totuttuja käsityksiä johtajuudesta. Dialogin kautta syntyy syvempi ymmärrys tulevan johtajasukupolven näkemyksistä maailmanmenoon, työelämään ja arvoihin liittyen. Mentorointi tarjoaa myös oivallisen paikan pysähtyä kiireisen arjen keskellä pohtimaan tärkeitä kysymyksiä. Aktorin kautta mentori voi myös itse ymmärtää arvopohjaista johtajuutta aiempaa paremmin.

Olin itse mukana osallistujana ensimmäisessä Suomessa järjestetyssä VBL-koulutuksessa. Mentorointitapaamiset olivat aina odotettuja, ja olemme mentorin kanssa pitäneet yhteyttä myös myöhemmin. Tapaamisissa pystyin ajattelemaan ääneen ja testaamaan monia koulutuksen aikana syntyneitä ajatuksia. Mentorini haastoi sopivasti, kysyi hyviä kysymyksiä ja jakoi omista kokemuksistaan mielenkiintoisia esimerkkejä.

Onnistuneen mentoroinnin lähtökohtana on määritellä selkeät tavoitteet. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi pureutumista tiettyihin “ongelmiin” omassa johtamistavassa, tai vaikkapa toistuvien kaavojen murtamiseen. VBL-koulutuksen puitteissa tarjoamme tukea ja materiaaleja onnistuneen mentorointikokemuksen varmistamiseksi. Materiaalit auttavat myös osaltaan jäsentämään mentorointia selkeiden kokonaisuuksien ympärille.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa uusien näkökulmien ymmärtämisen merkitys korostuu. Jos olet yli 35-vuotias, omaat jo jonkin verran johtamiskokemusta ja toimit myös tällä hetkellä johtamistehtävässä, hae mukaan mentoriksi täällä! Odotamme sinulta sitoutumista pienen ajallisen panoksen antamiseen. Vastineeksi saat taatusti mielenkiintoisia ajatuksia arvopohjaisesta johtajuudesta. Samalla tuet Value Based Leadership -koulutuksen tavoitteita tuoda Suomeen parempaa johtajuutta.

Teksti: Robert Torvelainen

Kuva: Daniel Jyllikoski