VBL-alumni Kristiina Rekolan puhe VBL-diplomiseremoniassa 24.4.2018

Hyvä Herra tasavallan Presidentti, koulutustoverini, mentorit sekä muu juhlakansa,

Vielä vuosi sitten minun oli vaikea ajatella itseäni johtajana. Etelän-SYLI:n hallituksen puheenjohtajuuden olin vastaanottanut varovaisesti ja epäröiden muiden rohkaisemana ja kannustamana. Selviydyin puheenjohtajuudesta, mutta samalla jouduin toistuvasti kysymään itseltäni: riitänkö? Tunsin, että minusta puuttui jokin pala tai ominaisuus, mikä johtajuuteen tarvitaan. Silmissäni johtaja oli varma, vahva, rohkea ja päätöksissään nopea. Ihailin toisissa ominaisuuksia, joita itselläni ei ollut.

Ajattelin, että ”sitten kun vain nämä piirteet saan itseeni, sitten minusta tulee johtaja…”. Näiden sanojen perässä lähdin Value Based Leadership -koulutukseen. Löytääkseni sen johtajuuden puuttuvan palasen.

Value Based Leadership -kurssin aikana opin, mutta erityisesti tunsin valtavan paljon asioita. Vaikutuin kaikista ajatuksista ja keskusteluista isossa ja pienemmissä ryhmissä. Huomasin, kuinka ryhmän luottamus kasvoi, astuimme turvallisesti syvemmälle omaan ytimeen ja kohtasimme asioita, joiden ääneen sanominen edes itselleni, ei olisi ehkä missään muualla tapahtunut.

Vietin nuoruudessani paljon aikaa kaverijoukon ulkopuolelle suljettuna ja kiusattuna. Oman huonommuuden ja yksinäisyyden tunteen todeksi eläneenä, käytin selviytymiskeinona syömishäiriön täydellisen kontrollin tuomaa mielihyvää. Jos reilut 15 vuotta sitten ohjaajat harrastuksessani tai minä itse olisin tiennyt FIRO-teoriasta, väkivallattomasta viestinnästä tai valta- ja herruustekniikoista, olisi tarinani voinut olla monilta osin hyvin erilainen. Nyt ymmärrän, kuinka totta on se, että jokaisella on tarve tuntea itsensä tärkeäksi, kyvykkääksi ja pidetyksi. Ymmärrän, ettei yhteys kahden ihmisen välille synny pelkistä tulkinnoista. Ymmärrän kuinka raadollista on, kun ihminen ihmiselle alkaa käyttää valtaa ja herruutta toisen alas painamiseksi. Kun ääni sisältä yrittää kysyä, mitä vikaa tai väärää minussa on, vaikka syyt vallankäytölle ovat jossain ihan muualla. Ymmärrän myös, kuinka sitkeässä ovat ne normit, joilla suosituimmat tytöt ja pojat valikoituvat porukkaan. Ulkonäöstä, kehon koosta tai juoksunopeudesta riippumatta olemme kaikki yhtä arvokkaita. Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen on jokaisen oikeus.

Koulutuksen aikana omat arvoni ja niiden merkitys alkoi tulla tietoisesti näkyvämmäksi. Arvokartastani erottui kolme minulle tärkeintä määritelmää. Ystävällisyys, jäsen ja myötätunto. Ympäriltä saamani palaute vahvisti ja lämmitti mieltä. Epävarmuuteni väistyi. Kurssin edetessä huomasin, etten olekaan enää etsimässä sitä itsestäni puuttuvaa palasta, jota alussa olin lähtenyt tavoittelemaan. Tajusin, ettei minun tarvitse muuttua. Minun ei tarvitse olla mitään sellaista mitä en ole. Olin johtajuuskurssilla ja oloni oli kotoisa, tunsin kuuluvani joukkoon. Tunsin itseni johtajaksi. Minun täytyi vain oppia tuntemaan itseni. Ja oppia luottamaan siihen. Antaa sydämen sykkiä, vahvistaa vahvuuksiani ja pitää huoli siitä, etteivät heikkoudet tai kehitettävät asiat estä etenemistä.

Unelmani ei ole olla pörssiyhtiön toimitusjohtaja. Eikä unelmani ole saada ääntäni kuulumaan koko maailmalle. Unelmani on johtaa ryhmää, missä sen jokainen jäsen tuntee itsensä hyväksytyksi. Missä jokaisella on turvallinen ja hyvä olla. Missä on tilaa epäonnistua, oppia ja kasvaa. Unelmani on katsoa toista ihmistä silmiin, kuunnella, olla läsnä ja antaa kaikille mahdollisuus loistaa.

VBL-koulutuksen aikana minulla oli etuoikeus tutustua lähes kolmeenkymmeneen erilaiseen ja upeaan tarinaan, siitä kuinka johtamista voi toteuttaa, kuinka tilanteista voi selviytyä ja kuinka niissä voi onnistua. Kaikki nuo esimerkit mielessäni, sain itselleni valtavasti rohkeutta tulevaan. Uskallusta kohdata uusia ja haastavampiakin tilanteita. Pitäen kiinni omista arvoista ja rehellisyydestä. Kokeilemalla ja etsimällä omaa paikkaansa.

Olemalla oma itsensä.

Tekemällä parhaansa.

Koska se riittää.

Teksti: Kristiina Rekola, Etelän-SYLI ry:n hallituksen puheenjohtaja ja VBL-alumni

Kuva: Marko Grönlund. Kristiina Rekola poseeraa yhdessä toisen VBL-alumnin, Suomen Partiolaisten hallituksen puheenjohtajan Maria “Hilla” Ruoholan kanssa Linnan juhlissa 6.12.2018.