Value Based Leadership -koulutuksen ja KONEen yhteistyöaamussa keskusteltiin arvopohjaisesta johtamisesta

Miten arvot näkyvät johtamisessa ja yrityksen toiminnassa? Entä miten arvoja voisi tuoda lähemmäs arkea ja käytännön tekemistä? Joukko Value Based Leadership (VBL)-kurssin käyneitä alumneja ja kurssilaisia kävi vierailemassa yhteistyökumppanimme KONEen pääkonttorilla Keilaniemessä keskustelemassa näistä teemoista yhdessä KONEen työntekijöiden kanssa. KONEelta mukana aamussa oli joukko työntekijöitä eri toimintasektoreilta.

Aamupäivän aikana ehdittiin keskustella sekä henkilökohtaisista että yrityksen arvoista. Keskusteluissa nousi erityisesti esille tiiminvetäjän rooli ja kyky kohdata työkavereita monella eri tasolla. Ryhmä pohti yhdessä, miten arkisen työnteon rinnalla voitaisiin kohdata ihmiset aina myös kokonaisuutena erilaisine tarpeineen, toiveineen ja tavoitteineen, myös muutosten keskellä.

Alun esittelykierroksen jälkeen Suomen Partiolaisten VBL-koordinaattori Annika Räsänen kuvasi Value Based Leadership ohjelman syntyä ja koulutuksen sisältöjä. Lisäksi käsiteltiin VBL:n omia arvoja, kuten monimuotoisuuden arvostusta, rohkeutta ja vastuunkantoa, itsensä kehittämistä sekä empatiaa muita kohtaan. Kurssilla ei tuputeta osallistujille partion tai muunkaan toimijan arvomaailmaa, mutta keskeinen johtamisfilosofia taustalla on että ihmisen tulee tuntea itsensä ja arvonsa ollakseen hyvä johtaja myös muille.

VBL-alumni ja ensimmäisen Suomen VBL-kurssin johtaja Viljami Hätönen sekä VBL-kurssilainen Iina Sorvari syvensivät VBL:ssä käytettäviä periaatteita konkreettisin harjoittein. Esiin nostettiin mm. fokuksen kohdistaminen käsiteltävään asiaan ja uskallus heittäytyä. Lisäksi tuotiin esille, että on vaikeaa näyttää hyvältä kun opettelee jotain uutta.

Yhteisessä keskustelussa nousi esille arvojen merkitys omalla uralla. Osallistujat kuvasivat, että jossakin uran vaiheessa oli jopa saatettu vaihtaa työpaikkaa jos aiemman firman arvot eivät vastanneet omia arvoja.

Yhteistyöaamussa keskusteltiin myös nuorista johtajista, joista puhutaan usein tulevaisuuden johtajina. VBL kouluttaa kuitenkin johtajia, jotka ovat -nuoresta iästään huolimatta – jo nykypäivän johtajia ja roolimalleja omissa yhteisöissään. Samalla tuotiin esille johtamisen monimerkityksellisyys; johtaja-alaissuhteen lisäksi johtaminen on myös itsensä johtamista. VBL pyrkii rohkaisemaan nuoria näkemään omat mahdollisuutensa; nuori voi toimia vastuullisessa tehtävässä olemalla oma itsensä, ja oma minä riittää. Kurssilla keskustellaan myös paljon kommunikoinnista, palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta, normeista, valta-asemista, ryhmäjäsenyydestä ja erilaisista toimintamalleista. Nämä teemat tarjoavat perinteisempien johtamistehtävien lisäksi työkaluja hyviin alaistaitoihin ja laajemminkin työelämään.

KONEen Head of Competence Management, Tiina Takala esitteli VBL-porukalle myös KONEen arvopohjaa, jonka pohjalta syntyi hedelmällistä keskustelua. KONEen arvoihin kuuluvat asiakkaan palvelu parhaalla mahdollisella tavalla, positiivinen ’can do’ asenne, uudistumiskyky ja uusien toimivien tapojen etsiminen, suoriutumisen into ja yhdessä voittaminen. Takala toi esille, kuinka arvopohjan mukaan toimimista mitataan erillisissä kehityskeskusteluissa suoriutumisen lisäksi. Arvot ovat siten integroitu osaksi johtamista monella toiminnan tasolla.

KONEen työntekijät kokivat erityisesti yhdessä tekemisen tärkeäksi, ja sitä haluttiin myös tuoda entistä enemmän käytännön työhön. Käytännössä tämä voi näkyä jopa kielessä, käytetäänkö esimerkiksi termejä ’minä’ vai ’me’ puhuttaessa työstä. Lisäksi ryhmäkeskustelussa tuotiin esille, että yrityksille olisi ylipäänsä tärkeää ottaa arvot kaikkeen tekemiseen konkreettisella tavalla mukaan. Jo se, tuodaanko arvot ensimmäisillä esittelykalvoilla vai esityksen lopussa esille, vaikuttaa ensivaikutelmaan.

Yhteistyöaamu päätettiin perinteiseen VBL-fiiliskierrokseen, jossa kaikki saivat antaa palautetta aamusta. Hyvä palaute osallistujilta kannustaa jatkamaan arvopohjaisen johtamisen kehittämistä yhdessä kumppaneidemme kanssa myös yrityspuolella.