VBL-ryhmän puheenjohtaja kiittää!

Suomen Partiolaiset perusti VBL-ryhmän kaksi vuotta sitten jatkamaan aiemman selvitystyöryhmän toimintaa. VBL-ryhmä on pysyvä osa SP:n luottamushenkilöorganisaatiota mutta olemme avoimia myös ei-partiolaisille, kuten koulutuskin. Ryhmän tehtävänä on järjestää Value Based Leadership- koulutuskokonaisuutta Suomessa. Ryhmän kanssa yhdessä on työskennellyt myös toimihenkilö, joka vastaa myös yritysyhteistyöstä.

Kahden vuoden aikana olemme järjestäneet neljä koulutuskokonaisuutta, yhden diplomiseremonian sekä käynnistäneet alumnitoiminnan. Koulutukokonaisuuksien järjestämiseen liittyy koulutuksen johtajien, fasilitaattorien ja rekrytointi ja perehdytys, osallistujien valinta, mentoriohjelman koordinointi, moduulien käytännön järjestelyt, koulutuksen johtajien tuki koulutuksen aikana sekä palautteen kerääminen ja sitä kautta koulutuksen ja sen prosessien kehittäminen. Lisäksi ryhmä on osallistunut yritysyhteistyöpäivien järjestämiseen osana neljättä moduulia ja yritysyhteistyön puitteissa.

Suomen omaan VBL-koulutukseen on nyt osallistunut lähes 100 nuorta johtajaa, joiden järjestötausta on moninainen. Silti joka ikinen kerta, kun keskustelemme rekrytoinnista tai osallistujien valinnasta, olemme samalla myös puhuneet koulutuksen osallistujien moninaisuuden lisäämisestä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Tässä on vielä tavoitetta tuleville vuosillekin!

Koulutusten järjestämisen lomassa olemme yrittäneet luoda prosesseja, aikatauluja, käytänteitä ja kriteeristöjä, jotka ovat kopioitavissa tuleville vuosille ja tekijöille. Kaiken toimintamme ydinarvoina ovat avoimuus ja läpinäkyvyys ja jokainen toimemme pyritään suunnittelemaan näiden arvojen kautta.

Taaksepäin katsoessa voin sanoa, että olemme tehneet yhdessä paljon. Näen myös monta tehtävää edessäpäin. Nyt on aika arvioida ja kirjata niitä käytänteitä, joita olemme kahden vuoden aikana luoneet. Tutkia koulutuksen vaikuttavuutta ja viestiä siitä voimallisesti kaikille nuorisojärjestötoimijoille ja myös potentiaalisille yrityskumppaneille.

Uskon VBL:n konseptiin. VBL:n menetelmä on lähellä transformatiivisita pedagogiikkaa, jonka itse näen olevan väline monien näkymättömien (ja aikansaeläneiden) rakenteiden purkautumiseen. VBL:n avulla nuoret saavat välineitä havainnoida toimintaympäristöään ja reflektoida omaa toimintaansa siinä. Kokemukseni on, että oman arvopohjan ja siitä tietoisuuden vahvistuminen voimistavat myös omaa johtajuusidentiteettiä ja antavat välineitä moninaisuuden ymmärtämiseen omassa johdettavassa ryhmässä ja laajemmin yhteiskunnassa. VBL:n alumnit eivät olet aktiiveja muutosagentteja ainoastaan omalla toimintakentällään vaan koko yhteiskunnassa.

#parempaajohtajuutta on VBL-koulutuksen nerokas slogan, jota koulutukseen osallistuneiden välittämänä eletään todeksi joka päivä. Tämä ajatus ja työ huikean hienon ryhmän kanssa ovat olleet palkitsevia kokemuksia kahden vuoden puheenjohtajatehtäväni aikana. Nyt on tullut aika sanoa kiitos ja jatkaa eteenpäin omalla johtajuuspolullani. VBL-ryhmän uutena puheenjohtajana jatkaa Henna Peltoniemi.

Teksti: Laura Ritola, VBL-ryhmän puheenjohtaja 2017-2018