VBL eli Value Based Leadership

Value Based Leadership on kokemusperäinen johtajuuskoulutus 20–29-vuotiaille nuorille. Koulutukseen voivat hakea kaikki ikäryhmään kuuluvat nuoret, jotka toimivat vapaaehtoisuuteen perustuvassa johtamistehtävässä omassa elämänpiirissään. VBL-koulutuksen arvopohjaisessa johtajuudessa lähtökohtana on itsensä tunteminen. Hyvä johtaja osaa myös ottaa huomioon ja hyödyntää ryhmien moninaisuutta.

Scouterna, Ruotsin Partiolaiset, on järjestänyt koulutusta menestyksekkäästi noin kymmenen vuoden ajan. Suomen Partiolaiset on ollut mukana järjestämässä useita yhteiskursseja, ja hyvien kokemusten myötä koulutusohjelma päätettiin tuoda Suomeen vuonna 2017. Suomessa on tällä hetkellä noin 130 innokasta ja pätevää VBL-alumnia, joista noin 80 on osallistunut yhteiskursseille Ruotsissa ja loput valmistuneet ensimmäisiltä Suomen kursseilta huhtikuussa 2018 pidetyssä diplomiseremoniassa.

Viime vuoden alussa käynnistyneen Suomen oman koulutusohjelman tähtäin on korkealla: seuraavan viiden vuoden aikana aiomme kouluttaa tuhat tulevaisuuden johtajaa. Koulutuksia järjestetään tällä hetkellä kaksi vuodessa ja määrää on tarkoitus kasvattaa. Tavoitteemme on nostaa VBL Suomen näkyvimmäksi johtajuuskampanjaksi ja nuorten johtajien koulutukseksi.

Etsimme hankkeelle nyt yhteistyökumppaneita, jotka tahtovat olla vahvasti mukana kehittämässä nuoren johtajuuden kärkihanketta Suomessa.

Mukaan tukijaksi?

Ota yhteyttä VBL-koordinaattoriimme Heta Hyväriseen: heta.hyvarinen(at)partio.fi.